Beste leden van StatenSport / Dear StatenSport members

Om onze klanten in de komende periode dat wij dicht zijn zo goed mogelijk van dienst te zijn en om iedereen zo fit mogelijk te houden, bieden wij vanaf woensdag 18 maart 2020 de mogelijkheid om deel te nemen aan online groepslessen. De groepslessen zullen worden verzorgd door onze vaste instructeurs. De lessen zijn te volgen via; laptop, tablet/Ipad en zelfs via smartphone. In de MywellnessApp kun je het aangepaste groepslesrooster vinden.

Hier is wat praktische informatie en tips:

Het programma waar je de groepslessen kunt bijwonen heet www.zoom.us
Het lesrooster vind je in de MywellnessApp (zie “How to install the mywellness app”) om de app te downloaden.

Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les zal de link bruikbaar zijn.
Zorg ervoor dat de video en audio mogelijkheden op de laptop/tablet/ipad/phone ingeschakeld zijn. Zoom zal hier ook toestemming voor vragen.
Wanneer je de virtuele meeting in komt staat jou audio uit. Laat dit ook zo. De instructeur kan dan niet horen wat je zegt.

Er kunnen maximaal  100 personen meedoen met de les

Vanwege de privacy wetgeving kunt u elkaar niet zien in Zoom

 Hoe kun je meedoen met de online Statensport les via je PC:

 • voer de volgende code en wachtwoord in: deze Code en Wachtwoord zijn te vinden op mywellness app bij de desbetreffende groepsles
 • vul uw eigen naam in en druk op “sign in”
 • wacht tot er een connectie ontstaat
 • druk op ‘join audio’

Nu zit je in de les.

 Hoe kun je meedoen met de online Statensport les via Tablet/Ipad/Smartphone:

 • ga naar apple store/play store en download the Zoom Cloud Meetingsapp
 • klik op ‘join a meeting’
 • voer de volgende code en wachtwoord in: deze Code en Wachtwoord zijn te vinden op mywellness app bij de desbetreffende groepsles
 • akkoord met de algemene voorwaarden
 • geef zoom toegang tot je micorphone, camera en opslag.
 • sta toe dat Zoom fotos kan maken en een video kan opnemen
 • klik op ‘join with Video’

Nu zit je in de les

Lukt het tijdens de eerste keer niet, maak je dan geen zorgen. Er komen nog meer lessen waarbij je het kunt proberen. Mocht het dan nog niet lukken mail dan naar info@statensport.nl zodat wij je kunnen helpen met instellen.

Tot straks op Zoom!